1 февраля 2018 года

Изменение цен на ДТф марка Б с 5.02

Дтф марка Б автоналив:

40 000 с 09:00 с 05.02.2018г.

40 100 с 09:00 с 06.02.2018г.

40 200 с 09:00 с 07.02.2018г.

40 300 с 09:00 с 08.02.2018г.

40 400 с 09:00 с 09.02.2018г.

40 500 с 09:00 с 10.02.2018г.