.
, , .
- !

  « »

  

 

20448-2018 -
PDF. 2,42

 

52087-2018 .
PDF. 3,1

 

 

-92-5
PDF. 244,7
  0,1,2
PDF. 425,7

Word. 129
   

         
()
TANECO

Word. 342
 
Word. 287
         
1, 2
Word. 0.99
 
PDF. 5,37 M
         

JPG. 87,4
 
JPG. 64,6
         

Word. 3,1
 
 Word. 4,6
         
3132 30.12. 2015 .
PDF. 1,01 M
  .152 «»
Word. 31,5
         
/.
Word. 14,1
    ()
Word
         

JPG. 295
 
Word. 12,7
         
 
6 2020
   
 
40 600 .
0.820
33.29 .
46 900 .
0.802
37.61 .
46 900 .
0.807
37.84 .
45 100 .
0.748
33.73 .
46 100 .
0.753
34.71 .
57 100 .
0.760
43.39 .
44 900 .
0.820
36.81 .
45 400 .
0.825
37.45 .
40 100 .
0.820
32.88 .
34 700 .
0.790
27.41 .
44 100 .
0.810
35.72 .
44 100 .
0.790
34.83 .
, .
ffcc00
/i/theme/stela/taneco.jpg
...
   
 
42 100 .
0.817
34.39 .
25 300 .
0.780
19.73 .
36 500 .
0.885
32.30 .
32 500 .
0.881
28.63 .
17 000 .
0.885
15.04 .
40 100 .
0.805
32.28 .
11 000 .
0.510
5.61 .
17 300 .
0.524
9.06 .
16 200 .
0.540
8.74 .
16 200 .
0.550
8.91 .
6f634e
/i/theme/stela/neftebazy.jpg
-
   
 
48 276 .
0.740
35.72 .
51 376 .
0.745
38.27 .
46 576 .
0.825
38.42 .
46 976 .
0.820
38.52 .
125426
/i/theme/stela/taif.jpg
   
 
44 600 .
0.835
37.24 .
43 800 .
0.745
32.63 .
44 000 .
0.743
32.69 .
46 800 .
0.743
34.77 .
45 400 .
0.830
37.68 .
45 400 .
0.820
37.22 .
992441
/i/theme/stela/bashneft.jpg
   
 
41 300 .
0.830
34.27 .
47 200 .
0.836
39.45 .
46 100 .
0.760
35.03 .
6f634e
/i/theme/stela/raznoe.jpg
   
 
38 600 .
0.842
32.50 .
39 800 .
0.840
33.43 .
43 700 .
0.729
31.85 .
45 100 .
0.729
32.87 .
0072c7
/i/theme/stela/salavat.jpg